English (United Kingdom)Polish (Poland)

Procesy systemu

 

Proces korzystania z systemu NaszeDane można przedstawić w kilku prostych krokach:

  • Stworzenie w specjalnym kreatorze profesjonalnych kwestionariuszy ankietowych, dopasowanych do potrzeb klienta.
  • Wydruk kwestionariuszy wraz ze specjalnym kodowaniem strony koniecznym przy korzystaniu z cyfrowych długopisów.
  • Wypełnianie formularzy za pomocą ankiet online, ankiet na tabletach bądź przy pomocy długopisów cyfrowych.
  • W przypadku wypełniania ankiety długopisem cyfrowym wszystko to, co zostało napisane za pomocą cyfrowego długopisu jest digitalizowane i zapisywane w jego wewnętrznej pamięci.
  • W przypadku wypełniania na smartfonie bądź tablecie dodawana jest informacja GPS o miejscy wypełnienia.
  • Przeniesienie danych z pamięci długopisu do komputera za pomocą sieci Bluetooth lub poprzez stację dokującą USB.
  • Analiza uzyskanych danych, rozpoznania pól zaznaczonych przez wypełniającego formularz, a także zamiana tekstu odręcznego na tekst maszynowy.
  • Eksport danych, czyli wyciągnięcie danych w postaci plików XLS lub CSV, bądź też możliwość ich przeniesienia do formatu skanów zapisanych w postaci PDF.