English (United Kingdom)Polish (Poland)

Badania ankietowe

Statystyka już od początków cywilizacji leżała u podstaw rozwoju ekonomicznego i społecznego ówczesnych państw. Również w dzisiejszych czasach stanowi ona bazę dla przedsiębiorstw i firm podejmujących decyzje o swojej dalszej działalności. Jednak badania rynku cechują się czasochłonnością oraz wysokimi kosztami wykonania. Z tego powodu wielu nie może sobie na nie pozwolić. Jak temu problemowi mogą zaradzić system NaszeDane i cyfrowe długopisy? Oto główne zalety oferowanego przez nas produktu:

  • Respondent, wypełniając własnoręcznie ankietę, czuje się pewniej, a co za tym idzie może być bardziej szczery w swoich odpowiedziach.
  • System cyfrowych długopisów umożliwia powrót do tradycyjnego sposobu ankietowania w zastępstwie, popularnych teraz, skomputeryzowanych formularzy wypełnianych elektronicznie. Daje to możliwość osobistego nadzoru nad wprowadzanymi danymi i utrudnia ich sfałszowanie.
  • Tworzone w pamięci długopisu zdigitalizowane wersje formularzy będą mogły w łatwy sposób zostać przeniesione do komputerów (za pomocą sieci Bluetooth lub stacji dokującej USB), w których odbywa się analiza i interpretacja wyników badania. Dzięki temu można znacząco skrócić czas przenoszenia ankiet z wersji papierowej do elektronicznej oraz wyeliminować możliwość pomyłki człowieka przy przenoszeniu danych,
  • Ponadto każda nie anonimowa ankieta będzie mogła zostać opatrzona własnoręcznym podpisem respondenta stanowiącym potwierdzenie prawdziwości podanych informacji, który to podpis w formie niezmienionej zostanie przeniesiony do cyfrowej wersji dokumentu.
  • Dzięki specjalnemu oprogramowaniu, wprowadzone dane mogą przyjąć formę dokumentów PDF, stanowiących wierny obraz ręcznie wypełnionego formularza, przetworzonych danych XLS (exel) lub CSV bądź też zostać wyeksportowane do formatu XML, umożliwiającego dalszą obróbkę danych w zewnętrznych programach.
  • NaszeDane znalazło doskonałe remedium także na problem kontroli nadużyć ze strony ankieterów. Każdy z długopisów posiada unikatowe ID, dzięki któremu można zweryfikować, co i jakim egzemplarzem urządzenia zostało napisane. Dodatkowo długopisy posiadają rejestrację czasu dokonania zapisu, jego kolejności a nawet tempa, w którym zapis został poczyniony. To umożliwia łatwą kontrolę nad tym, czy dana ankieta została wypełniona przez jedną osobę i czy później ktoś niepowołany nie naniósł na nią dodatkowych informacji. Ponadto ręcznie wypełniane formularze umożliwią weryfikację charakteru pisma i wykluczenia możliwości wypełniania kilku ankiet przez jedna osobę – czy to respondenta, czy ankietera.
  • Dzięki dobrze skalkulowanemu modelowi biznesowemu, użycie systemu NaszeDane.pl jest tańsze niż proces przepisania ankiet ręcznie.