English (United Kingdom)Polish (Poland)

Służby mundurowe

W pracy policji i służb celnych czas ma niezwykle istotne znaczenie. Nawet wówczas, gdy w grę nie wchodzi ludzkie bezpieczeństwo czy życie, oczekuje się od wymiaru sprawiedliwości szybkiego reagowania i działania. Istnieją systemy, które w łatwy, przystępny, a w dodatku niewymagający specjalnego szkolenia sposób, mogą usprawnić funkcjonowanie komisariatów policji lub innych służb mundurowych a w konsekwencji podnieść zaufanie społeczne do nich i zwiększyć zadowolenie obywateli przez szybkie i sprawne eliminowanie problemów. Oto niektóre z sytuacji w których cyfrowe długopisy mogą okazać się pomocne:

  • Kradzieże, zwłaszcza drobne, zdarzają się niestety w naszej rzeczywistości dosyć często. I tak jak sam ów proceder trwa najczęściej zaledwie kilka sekund, tak później poszkodowany musi zmierzyć się z ogromnym stresem, zaporą biurokracji i długim śledztwem. Dzięki cyfrowym długopisom wypełniany na komendzie policji protokół zgłoszenia kradzieży, zawierający zarówno dane poszkodowanego jak i jego relację ze zdarzenia, mógłby błyskawicznie zostać przeniesiony do elektronicznej bazy dostępnej w całym mieście czy większej jednostce terytorialnej.Dzięki temu wszystkie lokalne jednostki od razu po zgłoszeniu zajścia miałaby dostęp do pełnej informacji o okolicznościach i przedmiocie popełnionego przestępstwa, co ułatwiłoby i przyspieszyło poszukiwania sprawcy,
  • Wypisywanie mandatów za wykroczenia drogowe, złe parkowanie czy inne nadużycia prawa nastręczają zarówno policjantom jak i obywatelom wiele kłopotów. Papierowe wersje dokumentów mają tendencję, zwłaszcza u zobligowanych do uiszczenia kary, gubić się lub niszczyć. Również egzemplarze posiadane przez wystawiających mandaty policjantów muszą trafić do zbiorczej bazy, co powoduje, iż pomiędzy momentem przyznania kary, a momentem, w którym informacja o niej trafia do odpowiedniego systemu, może istnieć nawet kilka godzin. W tym przypadku zastosowanie technologii cyfrowych długopisów umożliwiłoby stworzenie elektronicznej bazy danych, w której informacje o wystawionych mandatach znajdowałyby się zaraz po wypełnieniu blankietu przez funkcjonariusza, a z której również obywatel mógłby czerpać informacje o wysokości kary, terminie jej uiszczenia i wszystkich szczegółach zajścia, nawet wówczas, gdyby oryginalna, papierowa wersja mandatu uległa zniszczeniu lub została zagubiona. Ciekawostką jest, że policja w Wuhu w Chinach zaoszczędza 450 godzin pracy biurokratycznej dziennie, dzięki korzystaniu z cyfrowych długopisów!