English (United Kingdom)Polish (Poland)

Szpitale

Klienci szpitali oraz klinik są osobami szczególnymi i dlatego też wymagają szczególnego traktowania. Zmęczeni i chorzy pacjenci oczekują szybkiej i sprawnej obsługi, trafnie wystawionej diagnozy oraz odpowiedniego leczenia. Jednak w szpitalach posiadających wiele oddziałów, setki pracowników i jeszcze więcej podopiecznych, przepływ informacji łatwo może zostać zniekształcony i utrudniony. Zastosowanie długopisów cyfrowych może w dużej mierze rozwiązać ten problem.

  • Przyjęcie do szpitala nowego pacjenta każdorazowo wiąże się z wypełnieniem przez niego formularza osobowego. Wykonywanie tej czynności ręcznie, choć szybsze i wygodniejsze, wymaga późniejszego przeniesienia danych do systemu komputerowego. Wykorzystanie długopisów cyfrowych pozwala na połączenie wygodnego systemu wypełniania formularzy osobowych ręcznie, z tworzeniem w pamięci urządzenia w sposób automatyczny ich wersji elektronicznej, która przesłana do komputera może być zapisana i wykorzystana do tworzenia dalszej dokumentacji medycznej. Dzięki temu przychodnia lekarska może przyjąć nawet o 10-12 więcej pacjentów dziennie,
  • Wielostronicowe wywiady medyczne stanowią podstawę wiedzy o stanie zdrowia pacjenta na początku jego pobytu w szpitalu. Podobnie jak w przypadku formularzy osobowych wypełnianych w recepcji, notatki czynione podczas rozmowy lekarza z przyjętą do szpitala osobą będą mogły zostać zapisane ręcznie, na standardowym arkuszu, później zaś przeniesione do komputera i tam przechowywane i archiwizowane w elektronicznych kartotekach. To umożliwi łatwy i szybki dostęp do informacji, ułatwi również ich odczytanie dzięki systemowi rozpoznawania pisma zamieniający pismo ręczne na maszynowe,
  • Każdy pacjent posiada przy swoim łóżku kartę zawierającą instrukcje dla personelu medycznego o historii choroby, stosowanych lekach, zaleconych diecie czy badaniach. Tutaj zastosowanie cyfrowych długopisów jest szczególnie szerokie i może niezwykle ułatwić funkcjonowanie pracowników oraz zapewnić pacjentom obsługę na najwyższym poziomie. Już w chwilę po wypełnieniu przez lekarza karty pacjenta, naniesione przez niego dane mogą znaleźć się na szpitalnym serwerze, skąd informacje będą mogli pobierać pozostali pracownicy. Pielęgniarki będą mogły bez wychodzenia ze swego pokoju sprawdzić, dla jakiego pacjenta, o której godzinie i jakie leki podać, w jakiej sali leży dany pacjent i jakie inne czynności należy przy nim wykonać. Również do poszczególnych laboratoriów trafiać będą mogły informacje o konieczności wykonania badań, co ułatwi ich wcześniejsze przygotowanie, stworzenie listy pacjentów oczekujących na dany zabieg oraz ustalenie ich w kolejności zgodnej z kolejnością zgłoszeń na badanie oraz ich priorytetem. Dzięki cyfrowym długopisom pracownicy opieki społecznej w USA mogą spędzać 4 godziny tygodniowo więcej ze swoimi podopiecznymi.