English (United Kingdom)Polish (Poland)

Urzędy

Wszędzie tam, gdzie tworzone są i wypełniane papierowe wersje dowolnych formularzy, długopis cyfrowy pozwoli je automatycznie zdigitalizować, a dane wprowadzić do dowolnego systemu informatycznego. Korzystając z tego rozwiązania można maksymalnie dużo uwagi poświęcić klientowi zamiast skupiać się na żmudnym przepisywaniu danych (po wypełnieniu tradycyjnych formularzy) lub obsłudze urządzeń elektronicznych (typu komputer).

  • Wniosek o numer EORI to zaledwie jeden z wielu, z którymi obywatel może spotkać się w Urzędzie Celnym. Niniejszy numer konieczny jest podczas odbierania paczek z zagranicy, spoza terenu Unii Europejskiej. Każdy, kto kiedykolwiek spotkał się z koniecznością ubiegania się o nadanie tego numeru, ma świadomość, iż wiąże się to z przebrnięciem przez długi formularz, koniecznością dostarczenia różnorakich dokumentów i czasem oczekiwania na rozpatrzenie wniosku.Technologia cyfrowych długopisów umożliwiłaby natychmiastowe przeniesienie treści wypełnionego formularza do komputera, błyskawicznej weryfikacji podanych przez petenta danych, automatycznym przesłaniem informacji do organu nadającego numer, a w konsekwencji znacznym skróceniem czasu oczekiwania na rzeczony numer. W ten sposób zarówno praca urzędników jak i współpraca Urzędu z obywatelem zostałaby znacznie ułatwiona i przyspieszona.